Sinop Üniversitesi
TÜDAM

fb


14/04/2014 tarihli ve 28972 sayılı Resmi Gazatede yayımlanarak yürürlüğe giren Sinop Üniversitesi Türk Devletleri, Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca, Merkez Müdürlüğü görevine 26/05/2014 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKKARCI atanmıştır.

Üniversitemiz                                       Yönetim                             Akademik Birimler                                    İdari Birimler