Sinop Üniversitesi
TÜDAM

fb


TARİHÇE

Türk Devletleri, Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde 14.02.2014 tarihli 28972 sayısına göre kurulmuştur.


AMAÇLARI

1) Türk, dost ve akraba topluluklarının yaşadığı coğrafyalardaki ülkelerle ilgili bilimsel araştırmalar yapmak.

2) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk Devletleri, dost ve akraba toplulukları arasında özellikle akademik, eğitim, kültürel ve sosyal alanlarda sağlam ilişkiler kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak ve dostluk duygularının güçlenmesini temin etmek.

3) Kapsam alanına giren devletlerin farklı sektörlerde duyduğu uzman eleman ihtiyacının karşılanması ve yetiştirilmesinde yardımcı olmak.

4) Faaliyet alanlarıyla ilgili ülke içinde ve dışında temsilciliklerin açılmasını sağlamak ve çalışma birimleri kurmak.

5) Yönetmelikte (Madde 14)belirtilen ülkelerle öğretim elemanı, öğrenci ve uzman değişimi için girişimler yapmak.

6) TÜDAM’da çalışacak uzman ve araştırmacı yetişmesini sağlamak.

7) Türk Devletleri, dost ve akraba topluluklarından gelip Üniversitemizde okuyan ve mezun olup ülkesine dönen öğrencilere her alanda yardımcı olmak.

8) Üretilen bilgiyi yazılı, görsel ve benzeri araçlarla yayımlamak, ayrıca her türlü yayın faaliyetinde bulunmak.

9) Türk Devletleri, dost ve akraba toplulukları ile ilgili bilgi bankası oluşturmak ve bu ülkelerde çıkan yayınları Üniversiteye kazandırmak.

10) Türk Devletleri, dost ve akraba topluluklarındaki eşdeğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, çalışma alanı doğrultusunda seminer, sempozyum, konferans, kongre vb. ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.

11) Üniversitenin farklı birimleriyle birlikte sertifikalı ortak eğitim programları, yurt içi ve yurt dışı gezileri tertip etmek.

12) Ülkenin gündemindeki çalışma alanıyla ilgili konularda raporlar hazırlayarak ilgililerin istifadesine ve kamuoyuna sunmak.

13) Türk Devletleri, dost ve akraba topluluklarından gelen, öğrenim gören öğrencilerin Türkçe seviye tespit sınavlarını yapmak, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrenimini rahat izleyebilmeye yönelik kurslar açmak.

14) Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmaktır.

Üniversitemiz                                       Yönetim                             Akademik Birimler                                    İdari Birimler